اردوی تفریحی شهر بازی ستاره درخشان

تعداد40 نفر از نوآموزان مرکز پیش دبستانی به همراه مربیان خود از امکانات شهر بازی ستاره درخشان ( مجتمع ملاصدرا) در روز یکشنبه 28 آذر 95  از ساعت 9 الی 11 صبح استفاده نمودند.
بیشتر

انشار چهارمین شماره ی گلچین خواندنی ها دی ۹۵

انشار چهارمین شماره ی گلچین خواندنی ها دی 95           بینایی سنجی نوآوزان عزیز در مرکز پیش دبستانی کانون  - روز شنبه ششم آذر ساعت : 10 صبح  
بیشتر