دستورالعمل‌های اجرایی

about_tab

دستورالعمل‌های اجرایی دوره پیش‌دبستانی در زیر قابل مشاهده است:

اهداف برنامه و فعاليت هاي دوره پيش دبستاني

اهداف برنامه و فعاليت هاي دوره پيش دبستان برگرفته از اهداف مندرج در اساسنامه دوره پيش دبستاني  مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و متناسب با شرايط سني نوآموزان به شرح زير مي‌باشد :

۱ – پرورش مهارت‌هاي جسمي- حرکتي 

۲- پرورش روحیه و رفتار عاطفی

۳- پرورش مهارت‌هاي ذهني 

۴- پرورش صفات اخلاقي و رفتارهای اجتماعی مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي

۵ – انس با قرآن و علاقه‌ به يادگيري آن 

۶ –  پرورش ذوق هنري و زيبايي‌شناسي 

۷-  تقویت حس دینی و علایق مذهبی

۸-پرورش هویت ملی

۹ –  پرورش مهارت‌هاي زبان فارسي   

۱۰ –  ارتقاي سطح بهداشت و ايمني 

۱۱ –  آشنایی با محيط‌زيست و علاقه و انس با طبیعت و حفظ آن